Haber | 7. zmir LGBT+ Onur Haftas Program  Akland!

7. �zmir LGBT�+ Onur Haftas� Program� A��kland�!


7.�zmir LGBT�+ Onur Haftas� ve etkinlikleri 17 ve 23 Haziran tarihleri aras�nda �zmir�in �e�itli yerlerinde yap�lacak.

LGBT� bireylerin biraraya geldikleri ve �zg�rce d���ncelerini s�yleyebildikleri ve ayr�ca renk, cinsiyet, �rk, tercih g�zetmeksizin insanlar�n rahat�a ya�ayabildikleri bir d�nya i�in d�zenlenen Onur Haftas� etkinlikleri bu senede �e�itli y�r�y��, seminer, tiyatro gibi �e�itli etkinliklere kucak a�acak.

7. �zmir LGBT�+ Onur Y�r�y���, 22 Haziran Cumartesi g�n� 18:00�de K�br�s �ehitleri Caddesi, Starbucks (Eski Leman K�lt�r) �n�nde ba�layacak!


Haber Tarihi : 12.06.2019
Haber Edit�r� : Federkleid_
  �� GERi
Bu haber 114972 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Cecile ne kadar do�ru s�ylemi�siniz. Sitedeki �yelerimizin genelinin tek sosyal faaliyeti aman birini bulal�m modu olmu�. Site de 15bin k�s�r �ye var. Haberlere makalelere forumlara ilgi �ok d���k. Biraz kar��l�k beklemeden sohbet edin l�tfen
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Birlikte G��l�y�z
Emel! Bende lezbiyen de�ilim
ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi
EKREM �MAMO�LU�NA �STANBUL�UN LGBT�+ DOSTU KENT OLMASI ���N �A�RI
SARAYBOSNA �LK LGBT�+ ONUR Y�R�Y��ܒNE HAZIRLANIYOR
GOOGLE HOMOFOB�K UYGULAMAYI KALDIRDI