Haber | Almanya'nn bir kyndeki lezbiyen papaz ift

Almanya'n�n bir k�y�ndeki lezbiyen papaz �ift


Ellen ve Stefanie Radtke evli bir lezbiyen �ift. Her ikisi de Protestan Kilisesi�nde papaz ve bir YouTube y�ld�z�. �ift �� y�l �nce Almanya�n�n A�a�� Saksonya eyaletindeki Eime k�y�ne atand�. K�ydeki cemaat ya lezbiyen papaz �ifte onay verecek ya da bir s�re daha papazs�z kalacakt�. �imdi 3 y�l �nce verdikleri karardan �ok memnunlar. ��te Ellen ve Stefanie Radtke �iftinin hikayesi...

Linkten Ula�abilirsiniz.

https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-bir-k%C3%B6y%C3%BCndeki-lezbiyen-papaz-%C3%A7ift-farkl%C4%B1-amin/av-57348522


Haber Tarihi : 02.05.2021
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 60396 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
ABD�nin yeni ba�kan� Joe Biden kamu kurumlar�nda cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i temelli ayr�mc�l��a kar�� kararname yay�nlad�.

Ellen Page trans oldu�unu a��klad�
Sonu Mutlu Biten 15 Muhte�em Lezbiyen Filmi
Pride Bayra��n� Kald�rmas� �stenen ��retmenin Okul Y�netimine Cevab� Viral Oldu!
Yeni LGBT�+ Kapsay�c� ve Cinsiyetsiz Emojiler Yak�nda Telefonunuzda Olacak
�nan�lmaz olay: Hamile kalamayan kad�n doktorda erkek ��kt�!
16. Hormonlu Domates LGBT�+fobi �d�lleri i�in oylama ba�lad�
EKREM �MAMO�LU: E�C�NSEL VATANDA�LARIMIZIN YA�AM KAL�TELER�N� KORUMAKLA Y�K�ML�Y�Z
N�khet Duru: LGBT� haklar� insan haklar�d�r!