Haber | Anne-oul cinsiyet deitirdi; baba-kz oldular

Anne-o�ul cinsiyet de�i�tirdi; baba-k�z oldular


Avustralya'da ya�ayan anne-o�ul Erica ve Corey Maison cinsiyet de�i�tirmeye karar verdi. Anne Erica, Eric oldu. Corey ise ameliyatla cinsiyet de�i�tirip gen� bir k�z haline geldi.
�a��rt�c� olay Avustralya'da National Geographic'in �zel serisi olan Cinsiyet Devrimi program� sayesinde ortaya ��kt�.11 ya��ndan beri kendini k�z gibi hisseden Corey Maison ailesinin deste�i ile ergenli�e girerken ameliyat oldu ve gen� bir k�z olarak ya�am�na devam etmeye ba�lad�. Annesi ise k�z�n�n ameliyat�ndan 4 y�l sonra hayat�na erkek olarak devam etmek istedi�ini a��klad�. Ge�en y�l testesteron almaya ba�lad� ve �n�m�zdeki y�l i�in ameliyat planlayan Eric art�k bir anne de�il baba olarak hayat�na devam etmek istiyor. Anne-o�uldan baba-k�za d�n��en ailenin hikayesi National Geographic'in �zel serisi olan Cinsiyet Devrimi program�nda yay�nlanacak.


Haber Tarihi : 18.10.2017
Haber Edit�r� : Dejavu_
  �� GERi
Bu haber 97396 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Kilise, K�z �ocu�u Tak�m Elbise Giymek �stedi�i ��in, Onun Ad�na Bir T�ren D�zenlemeyi Reddediyor
Elif �afak: Biseks�el oldu�umu kamusal alanda a��klama cesaretim olmad�
R�zgar Erko�lar; �LGBT�lerle An�lmak �stemiyorum�� !
Ka�ak giri� yapan pasaportsuz lezbiyen �ift T�rkiye'yi su�lad�
Cinsiyet de�i�tirmeye �al��an gence dayak
LGBT�+ K�sa Film Yar��mas�
M�sl�man Bir Lezbiyen ile Siyahi Bir Kad�n�n A�k�n� Anlatan Dizi �nsanlar� Heyecanland�rd�!
Kuir �ift, Evlenmelerinin Yasal Oldu�u Her �lkede Evlenecek!
Lezbiyen �iftin Bebe�i, �z Babas� Taraf�ndan �ld�r�ld�!
Lezbiyen K�z�n� Evlenmeye �kna Edecek Erke�e Bir Servet Vadeden �inli �� Adam�