Haber | ARATIRMA: HETEROSEKSEL KADINLAR ECNSEL TEMALI YETKN FLMLERN TERCH EDYOR

ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR


PornHub ve BuzzFeed�in ortak y�r�tt�kleri bir ara�t�rmaya g�re, heteroseks�el kad�nlar heteroseks�el yeti�kin filmleri izlemektense lezbiyen yeti�kin filmlerini tercih ediyor.

ABD ve Avrupa metropollerinin PornHub verileri ve BuzzFeed�de ger�ekle�en anketlerin sonu�lar�na g�re heteroseks�el kad�nlar, heteroseks�el yeti�kin filmlerindense, lezbiyen yeti�kin filmlerini izlemeyi %132 oran�nda daha �ok tercih ediyor. Ara�t�rma sonu�lar�na g�re kad�nlar�n internet �zerinde �PORNO� kelimesini aratmalar� sonucunda tercih ettikleri sonu�lar�n �o�unlukla lezbiyen i�erikli.

Ara�t�rma yorumcusu, pop k�lt�r eksperi ve cinsiyet uzman� Dr Lauren Rosewarne, yapt��� a��klamada heteroseks�el kad�nlar�n lezbiyen temal� yeti�kin filmlerini tercih etmelerini ise �u �ekilde yorumluyor:

�Yeti�kin filmleri genelde erkek izleyici odakl� haz�rlanan filmlerdir. Kad�n g�z�nden penisin vajinaya entegre edildi�i an ve kad�n�n o anda ald��� zevk pek de �ekici olmad��� da a�ikar bir durum. Lezbiyen i�erikli yeti�kin filmleri ise kad�nlar i�in haz�rlanan filmlerdir. Sonu�lara bakacak olursak, bana gayet normal geliyor� diyen Rosewarne, �Lezbiyen temal� filmler heteroseks�el ya da e�cinsel farketmeksizin kad�n alg�s� i�in haz�rlanmaktad�r� s�zleriyle durumu �zetliyor.

Ara�t�rman�n bir di�er sonucu ise, heteroseks�el kad�nlar�n lezbiyen temal� yeti�kin filmlerinden sonra, erkek e�cinsel temal� yeti�kin filmleri tercih ettikleri y�n�nde. Bu durumu da olduk�a do�al kar��layan Dr Lauren Rosewarne durumu, �Gey temal� yeti�kin filmler, erkek v�cudunu herhangi bir heteroseks�el kar��t�ndan �ok daha cazibeli ve �ekici resmediyor� a��kl�yor.


Haber Tarihi : 06.05.2019
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 114171 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi
EKREM �MAMO�LU�NA �STANBUL�UN LGBT�+ DOSTU KENT OLMASI ���N �A�RI
SARAYBOSNA �LK LGBT�+ ONUR Y�R�Y��ܒNE HAZIRLANIYOR
GOOGLE HOMOFOB�K UYGULAMAYI KALDIRDI
��TE CHICAGO�NUN �LK S�YAH� VE E�C�NSEL KADIN BELED�YE BA�KANI
Hamile baba Wyley Simpson do�um yapt�!
��te Benim Stilim Yar��mac�s� Neslihan Do�rus�z Cinsiyet De�i�im S�reci Ba�latt�, Sosyal Medya Kar��t�
Lezbiyen ba�bakan Brnabi�in partneri do�um yapt�