Haber | Bakanlar Kurulu “Şiddet Sözleşmesi”ni Onayladı

Bakanlar Kurulu “Şiddet Sözleşmesi”ni Onayladı


Bakanlar Kurulu’nun TBMM’ne gönderdiği “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile Devlet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı da yükümlü olacak.

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni onaylayan Bakanlar Kurulu, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa taslağını TBMM’ye gönderdi.

Sözleşme gereği hükümleri güvence altına alacak olan Devlet, mağdurun haklarını korumaya yönelik tedbirlerin uygulanmasında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı da yükümlü olacak.

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”na göre, kadın ve aile içi şiddete karşı uluslararası izleme timi kurulacak, şiddetin veri bankası oluşturulacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg’da onaylanan “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış ve 13 ülke ile birlikte Türkiye de imzalamıştı.

Sözleşme’nin “Temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme” balıklı 4. Maddesinde taraf devletlerin alması gereken tedbirler ve görevleri sıralanıyor.

Özel ve kamusal alanda herkesin, özellikle de kadınların, şiddetten uzak yaşama hakkını korumak ve bu hakkı sağlamak amacıyla gereken yasal veya diğer tedbirleri almakla yükümlü olan devletin yapması gerekenler şöyle belirtiliyor:
Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınar ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri gecikmeksizin alır ve bu kapsamda,

-kadın erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına ya da diğer uygun mevzuata dahil eder ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini güvence altına alır;
-kadınlara yönelik ayrımcılığı, ihtiyaç bulunması halinde, yaptırımlar uygulamak yoluyla yasaklar;
-kadınlara yönelik ayrımcı yasa ve uygulamaları kaldırır.

Taraf Devletler Sözleşme’nin hükümlerini güvence altına alırken, özellikle de mağdurun haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya siyasi olmayan görüş, ulusal veya sosyal köken, ulusal azınlık ile ilişkilenme, mülkiyet, soy, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, sakatlık, medeni hal, göçmen veya mülteci olma durumu ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım gözetmeksizin uygulanmasını sağlamkla yükümlü olacaklar.

Tasarı, şu düzenlemeleri içeriyor:

ŞİDDET VERİ BANKASI KURULACAK
- Her türlü şiddet vakalarına dair ayrıntılı istatiksel veriler toplanacak. Şiddet biçimlerinin yaygınlığı ve şiddet eğilimlerini değerlendirmek için ülke genelinde nüfus esaslı araştırmalar yapılacak. Kadın erkek eşitliği, her türlü şiddetle mücadele konusu resmi eğitim ve öğretim müfredatlarına yerleştirilecek.

ŞİDDETİN FAİLLERİ TEDAVİ GÖRECEK
- Şiddet faillerinin daha fazla şiddet eyleminde bulunmalarını engellemek üzere failleri eğitmeyi hedefleyen programlar oluşturulacak.
- Mağdurların mevcut şiddet sonrası toparlanmalarını kolaylaştırmak için yasal ve diğer tedbirler alınacak. Mağdurlara, özellikle de kadınlara ve çocuklarına güvenlik konaklama sağlayan, kolayca ulaşılabilir sığınaklar hazırlanması için gerekli tedbirler alınacak. Şiddete uğrayanlara danışmanlık hizmeti vermek için ülke çapında 24 saat kesintisiz, ücretsiz telefon destek hattı kurulacak.

TECAVÜZ KRİZ MERKEZLER AÇILACAK
- Mağdurlara yönelik tıbbi ve adli muayene, travma desteği ve danışmanlık sağlamak üzere, yeterli sayıda, uygun ve kolay erişilebilir tecavüz, kriz veya cinsel şiddet yönlendirme merkezleri kurulacak.

ŞİDDETİ İHBAR ETMEK ÖZENDİRİLECEK
- Şiddet eylemlerinin gerçekleşmesine tanık olan veya böyle bir eylemin gerçekleşeceğine dair makul nedenleri olan bir kişinin yetkili makamlara veya örgütlere ihbarını teşvik etmek için tedbirler alınacak.
- Şiddet mağdurlarına yeterli hukuksal başvuru yolları sağlanacak. Şiddete uğrayanlar için tazminat ödenmesi sağlanacak.

TÖRE BAHENESİNE SIĞINILAMAYACAK
- Taraf devletler, kültür, örf ve adet, din, gelenek veya sözde namusu, şiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul edemeyecek.
- Şiddete yönelik başlatılan cezai işlemlerde, kültür, örf ve adet, gelenek veya sözde namusun bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilmemesi için yasal ve diğer önlemler alınacak. Bunlar arasına özellikle, mağdurun, kültürel, dini, toplumsal ya da geleneksel olarak kabul gören uygun davranış normlarını ve adetlerini ihlal ettiği iddiaları da dahil olacak. Bir kişinin, bir çocuğu, cinayete varan şiddet suçlarından herhangi birini işlemeye tahrik etmiş olması, sözkonusu kişinin gerçekleştirilen eylemle ilgili cezai sorumluluğunu azaltmayacak.
- Bütün şiddet biçimlerine karşı sorumlu emniyet güçleri, mağdurlara yeterli ve acil koruma verecek.

ŞİDDET ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYACAK
- Şiddet suçları mağdurun şikayetine ve ifadesine bağlı olmayacak. Mağdur, şikayetini geri çekse de soruşturma ve kovuşturma sürecek.
-Dava sürecinde de mağdurlar ve yakınları korunacak. Mağdur ve ailesinin tehlikede olabileceği durumlarda failin kaçtığı ya da serbest bırakıldığı bilgisi derhal verilecek. Kadına veya aile içi şiddete tanık olan çocuk, acil koruma altına alınacak.

ZORLA EVLİLİK İŞLEMİ FESİHLE SONUÇLANACAK
- Bir yetişkin veya çocuğu evliliğe zorlamak suç olacak. Zorla gerçekleştirilen evliliklerin mağdura aşırı mali ve idari yük olmaksızın feshi, iptali ve sonlandırılması sağlanacak.
- Rızası olmadan cinsel ilişkide bulunma ve cinsel şiddet suç sayılacak. Eski ve halen eşi olanlara veya partnerlere karşı gerçek-leştirilen eylemler de suç olacak.
- Kadın sünneti suç sayılacak ve gerekli hukuki tedbirler alınacak.
- Rızası olmadan zorla kürtaj gerçekleştirmek ve zorla kısırlaştırmak suç sayılacak.
- Düşmanca, haysiyet kırıcı, aşağılayıcı, saldırganca ortam yaratarak bir insanın onurunu zedeleyici cinsel nitelikli sözlü, sözsüz davranışlar cezalandırılacak.

Kaynak: http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=10009#.TsO4o4jbfjU.facebook


Haber Tarihi : 16.11.2011
Haber Editörü : UntiLSleeP
  «« GERi
Bu haber 100741 kez okundu.

Haberi
Paylaş
Face
Paylaş facebook
Blog
Paylaş Blogger
Frien
Paylaş Friendfeed
Mysp
Paylaş Myspace
Twit
Paylaş twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar kişilerin kendi görüşleridir.
Yazılanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

meclisten gecti,sira nasil bir ciddiyetle uygulanacagina kaldi.ben yine de arkasi olmayan kadinlarimizin sefil olacagina inaniyorum.sorun kanunla degil,zihniyet ile cözümlenir fakat olumlu bir adim,hemde cok..
Yazan: Lezce Üyesi

AMİNNN :)
Yazan: Lezce Üyesi

Tanrım, Avrupa Birliğini ve onun baskılarını üzerimizden eksik etme!
Yazan: Lezce Üyesi

Diğer başlıklardan bazıları.
Benetton'dan olay yaratacak afişler
Canım istedi eşcinsel romanı yazdım
Türkiye’nin ilk kuir festivali başlıyor
Brezilya`da eşcinsel evliliğe onay
Kaos GL'den Psikolojik Danışmanlara İnsan Hakları Eğitimi
KADIN OLAN İKİ ERKEK ÖNCE LEZBİYEN SONRA EVLİ ÇİFT OLDU!..
Anti-Homofobi Kitabının Üçüncüsü Çıktı
'Benim kızım eşcinsel'
AK Partili Bostancı, sadece kadın ve aile değil eşcinsellerin de şikayetlerinin değerlendirilmesini istedi
Travesti kardeşini hasta yatağında öldürdü