Haber | BirGn gazetesine ilan: LGBT+ Onur Yrylerini yasaklamay brakn!

BirG�n gazetesine ilan: LGBT�+ Onur Y�r�y��lerini yasaklamay� b�rak�n!


All Out ve �stanbul LGBT�+ Onur Haftas�, onur y�r�y��� yasaklar�na kar�� BirG�n gazetesine ilan verdi.

LGBT�+ haklar� i�in k�resel kampanyalar d�zenleyen AllOut, 30 Haziran�da yap�lacak �stanbul LGBT�+ Onur Y�r�y��� �ncesi BirG�n gazetesine yar�m sayfa ilan verdi.

�stanbul LGBT�+ Onur Haftas� Komitesi ile ortak verilen ilanda, idarecilere �Lezbiyen, gey, biseks�el, trans, interseks ve art� onur y�r�y��lerini yasaklamay� b�rak�n� �a�r�s� yap�l�yor.

�lan, gazetede bug�n yay�nland�. �landa #HerY�r�y���m�zOnurY�r�y��� hashtag�i de yer al�yor.

Kaynak: kaosgl.org


Haber Tarihi : 28.06.2019
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 113338 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Hormonlu Domates�ler sahiplerini buldu: Ankara Valili�i, T�HEK, Diyanet ve dahas�
7. �ZM�R LGBT�+ ONUR HAFTASI YASAKLANDI
7. �zmir LGBT�+ Onur Haftas� Program� A��kland�!
Birlikte G��l�y�z
Emel! Bende lezbiyen de�ilim
ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi