Haber | Birlikte Glyz

Birlikte G��l�y�z
�mer Tevfik Erten`in �a�r�s�yla T�rkiye`den yeni ku�ak foto�raf��lar� bir araya getiren sergi, trans g�r�n�rl���n�n foto�raftaki temsillerinden �rneklerle foto�raf ve aktivizm aras�ndaki ili�kiyi tart���yor. MAKHism, Dilek Yaman, Damla Atak, Nazl� Y�ld�r�m, �ener Y�lmaz Aslan, Ate� Alpar, �mer Tevfik Erten`in se�kilerinden olu�an `1+1: Birlikte G��l�y�z!` foto�raf sergisine Boysan`�n Evi ev sahipli�i yap�yor.18-22 Haziran 2019 tarihleri aras�nda,
Boysan`�n Evi�nde!

A��l��: 18 Haziran Sal�, 19:00

Panel: Sanat ve Aktivizm
19 Haziran �ar�amba, 18:00

Hemhal Foto�raf��lar Toplant�s�
20 Haziran Per�embe, 18:00


Sergi kapsam�nda ger�ekle�ecek ``Sanat ve Aktivizm`` ba�l�kl� panel, sanat kuramc�s� Ezgi Bak�ay ve Prof. Se�kin Tercan��n kat�l�m�yla 19 Haziran �ar�amba g�n� saat 18:00�da Boysan`�n Evi�nde yap�lacakt�r.

Hemhal Foto�raf��lar Toplant�s�:
20 Haziran Per�embe, 18:00

Sergide yer alan sanat��lar�n kat�l�m�yla, toplumsal cinsiyet alan�nda �al��malar yapan ya da yapmak isteyen foto�raf��lar�n bir araya gelece�i toplant� 20 Haziran Cuma g�n� 18:00`da Boysan`�n Evi`nde ger�ekle�ecektir.

T�m etkinlikler kat�l�ma a��k ve �cretsizdir.


Haber Tarihi : 09.06.2019
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 116115 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Emel! Bende lezbiyen de�ilim
ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi
EKREM �MAMO�LU�NA �STANBUL�UN LGBT�+ DOSTU KENT OLMASI ���N �A�RI
SARAYBOSNA �LK LGBT�+ ONUR Y�R�Y��ܒNE HAZIRLANIYOR
GOOGLE HOMOFOB�K UYGULAMAYI KALDIRDI
��TE CHICAGO�NUN �LK S�YAH� VE E�C�NSEL KADIN BELED�YE BA�KANI