Haber | Femen'e kar Hommen

Femen'e kar�� Hommen


Fransa�da e�cinsel evlilik yasas�na kar�� ortaya ��kan yeni bir ak�m giderek b�y�yor. Kad�n haklar� i�in d�nyan�n pek �ok �lkesinde �stlerini ��kararak v�cutlar�na yazd�klar� yaz�larla ses getiren eylemler yapan Femen�den esinlenen Frans�z a��r� sa�c� gen�lerin kurdu�u �Hommen� grubu, g�nlerdir s�ren g�sterilere damga vurdu.

KOMANDO E��T�ML� HOMMEN M�L�TANLARI

Femmen kad�nlar� gibi �stlerini a�arak, y�zlerine beyaz maske takan radikal sa�c� gen� erkekler, yasaya kar�� pankart a�t�lar. Hommen militanlar�, k�pr�den a�a��ya komando ini�iyle inerek, �E�cinsel evlili�e hay�r� pankart� a�t�lar.

Katolik Kilisesi belediye ba�kanlar�n� bu yasay� uygulamaya �a��r�rken, Inter-LGBT S�zc�s� Nicolas Gougain ise art�k b�t�n polemiklerin sona ermesini ve e�cinsellerin de toplumda huzur i�inde ya�amas�n� arzu ettiklerini dile getirdi.


Haber Tarihi : 30.05.2013
Haber Edit�r� : nekrofil
  �� GERi
Bu haber 124897 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

��te bunlar hep homofobi.
Yazan: Lezce �yesi

Yahu Melly karde� k�z k�za evlenirsek bunlar iyice sap kalacak anla daha :)
Yazan: Lezce �yesi

Ben ger�ekten e�cinseller evlenince ne olacak, anlayam�yorum. Hay�r, insan�n cidden i�siz olmas� laz�m b�yle bir �eye kar�� ��kmas� i�in. Size giren ��kan m� var arg�man�na kadar gelecem �imdi.
Yazan: Lezce �yesi

i�leri g��leri yok harbiden
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
M�sl�man lezbiyenlerden s���nma talebi
AKP'li vekil homofobi kustu
�Asla E�it Olamazs�n�z!�
Eurovision�da lezbiyen �p�c�k
`Erkeklerden b�kt�m!`
Birbirlerini Kar�c���m Diye �a��r�yorlar
Jennifer Lopez�den lezbiyen dizisi
Lezbiyen �ifte papaz darbesi!
Finlandiya�dan Eurovision�a E�cinsel �p�c�k
Kazakistan'�n 'ilk e�cinsel evlili�i'