Haber | Fransa'da Mahkeme, 9 Femen yesinin Beraatine Karar Verdi.

Fransa'da Mahkeme, 9 Femen �yesinin Beraatine Karar Verdi.


Paris mahkemesi, Femen �yesi 9 kad�n hakk�nda, eylemleri s�ras�nda Notre Dame Katedrali'nin �an�n� tahrip ettikleri gerek�esiyle a��lan davada takipsizlik karar� verdi.

Mahkeme, 12 �ubat 2013'te Katolik kilisesinin "e�cinsel evlili�e kar�� ��kan" tavr�n� protesto etmek i�in eylem yapan kad�nlar�n, katedralin �an�n� tahrip ettiklerine dair somut delil olmad���na h�kmetti.

Eylemcilere k�t� davranan katedralinin �� g�venlik personeline ise "orant�s�z g�� kullanmak" su�undan 300-1000 avro tecilli para cezas� verildi.

Paris'teki duru�malarda savc�, g�stericiler i�in bin 500 avro para cezas� verilmesini istemi�ti.

Femen �yeleri, t�m d�nyada cinsiyet ay�r�m�, seks turizmi ve sosyal sorunlar hakk�nda yapt�klar� protestolarla tan�n�yor.

Kaynak: http://www.haberler.com/fransa-da-mahkeme-9-femen-uyesinin-beraatine-karar-6469747-haberi/


Haber Tarihi : 13.09.2014
Haber Edit�r� : Caring
  �� GERi
Bu haber 118583 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Neil Patrick Harris ve David Burtka evlendi
Navratilova�dan Amerika A��k�ta evlenme teklifi
�spanya g�zeli e�cinselli�ini payla�t�
Rakip tak�mlarda oynayan basketbolcu lezbiyen �ift ni�anland�
99 ya��ndaki kad�n e�cinsel oyunlar�nda rekor k�rd�
E�cinsel imam lezbiyen �ifti evlendirdi!
Hi� tan�mad���n biriyle �p��me projesi T�rkiye�de!
Uganda'da ilk gay-pride
EYL�L'DE EGE'YE GAY VE LEZB�YEN AKINI
�ranl� e�cinsellerin bekleme salonu T�rkiye