Haber | Galatasaray'da Lezbiyen ak skandal

Galatasaray'da Lezbiyen a�k skandal�


Evli olan oyuncunun lezbiyen a�k� i�in �stanbul'dan ayr�ld��� ortaya ��kt�.
Galatasaray bayan basketbol tak�m�n�n y�ld�z oyuncusu Lindsay Whalen'in T�rkiye'den ayr�l�p Fransa'ya gitmesiyle ilgili Milliyet Gazetesi �ok bir bilgiye ula�t�.

Galatasaray Y�netimi, izinsiz olarak ayr�lan ve maddi nedenleri �ne s�ren Whalen ile ilgili olarak �arp�c� bilgilere ula�t�..

Galatasaray Kad�n Basketbol Tak�m�'n�n ABD'li y�ld�z� Lindsay Whalen'in T�rkiye'yi izinsiz �ekilde terk etmesiyle ilgili olarak �arp�c� bir iddia geldi. Konuyla ilgili Skorer.com'a konu�an sar�-k�rm�z�l� bir y�netici bug�nk� y�netim kurulunda, sorunu ayr�nt�l� �ekilde ele ayd�klar�n� ve �arp�c� bilgilere ula�t�klar�n� a��klad�. Paras�n�n �denmedi�i i�in Galatasaray'dan ayr�lan ve s�zle�mesinin feshi i�in i�lemleri ba�latan ABD'li oyuncunun farkl� cinsel e�ilimlerde oldu�u ve bu y�zden �stanbul'dan ayr�ld��� belirtildi. Sar�-k�rm�z�l� y�netici, sporcunun kendi cinsinden birisine ilgi duydu�unu ve bunun i�in apar topar Fransa'ya gitti�ini s�yledi. Ayn� zamanda evli olan ABD'li oyun kurucunun e�iyle birlikte Fransa'ya gitmesi kafalar� kar��t�rm��, annesinin �stanbul'da olmas� ise Galatasaray defterini kapatmad��� �eklinde yorumlanm��t�. Sar�-k�rm�z�l� kul�p, oyuncunun �zerini �izerken, iki yeni transfer i�in kollar� s�vad�. Maya Moore ve Tamika Catching'in transferi i�in giri�imlerin ba�lad��� a��kland�.
Kaynak: http://www.haber27.com/galatasarayda-lezbiyen-ask-skandali-104112h.htm


Haber Tarihi : 19.02.2013
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 123761 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

galatasaray basketbol tak�m�nda oyuncular�n cinsel y�nelimleri hi�bir zaman problem olmad�. ge�en y�l diana taurasi galatasaray`a al�n�rken penny taylor ile birlikte oldu�u biliniyordu. �imdi galatasaray`da oynayan ann wauters da bir kad�nla evli. Bu konular kad�n basketbolunda bir problem olarak g�r�lm�yor art�k.
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
"Bu kad�n lezbiyen k�z�m� �ok �zd�"
Hollanda'da Lezbiyen Aileye Verilen K���k Yunus ��in A�HM Yolu A��ld� (�zel)
E�cinseller Meclis g�ndeminde
Lezbiyen �ifte D���n Pastas� Yok
Ellen�dan E�i de Rossi�ye Do�um G�n� S�rprizi
Rusya'da Homofobi Yasala�ma Yolunda
E�cinsel oldu�unu pastayla a��klad�
"E�cinsel" diye �l�me mahkum edildi
Lezbiyen oyuncu herkesin i�inde...
Sokak ya da sinema fark etmez