Kaos GL m�cadeleyi kutlamaya �a��r�yor!
kaos gl, 20 eyl�l ak�am� herkesi �hayatlar�m�z de�erli� demek ve m�cadeleyi kutlamak i�in g�rkem han jr.��n m�zikleriyle dans etmeye �a��r�yor. �e�cinsellerin kurtulu�u heteroseks�elleri de �zg�rle�tirecektir� �iar�yla 1994�te yola ��kan kaos gl, 20 eyl�l�de 20 y�l� geride b�rak�yor. nu-disc..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Fransa'da Mahkeme, 9 Femen �yesinin Beraatine Karar Verdi.

paris mahkemesi, femen �yesi 9 kad�n hakk�nda, eylemleri s�ras�nda notre dame katedrali'nin �an�n� tahrip ettikleri gerek�esiyle a��lan davada takipsizlik karar� verdi. mahkeme, 12 �ubat 2013'te katolik kilisesinin "e�cinsel evlili�e kar�� ��kan" tavr�n� protesto etmek i�in eylem yapan kad�nlar�n..
Neil Patrick Harris ve David Burtka evlendi

��how i met your mother�� dizisinin tony �d�ll� oyuncusu neil patrick harris, uzun s�redir birlikte oldu�u sevgilisi david burtka ile cumartesi g�n�, �talya�da evlendi. gideon ve harper adl�, biri k�z biri erkek ikiz �ocuklar� da bulunan �ift 10 y�l� a�k�n bir s�redir birlikteler. yak�n arkada�la..
Navratilova�dan Amerika A��k�ta evlenme teklifi

tenis d�nyas�n�n eski y�ld�zlar�ndan martina navratilova, amerika a��k tenis turnuvas��nda tek erkekler yar� final ma��n�n oynand��� kortta canl� yay�nda 2006 y�l�ndan beri birlikte oldu�u k�z arkada�� julia lemigova�ya evlenme teklifinde bulundu. habercilere, "julia�ya evlenme teklifinde bulunmak ..
�spanya g�zeli e�cinselli�ini payla�t�

patricia yurena rodriguez homoseks�elli�ini a��k�a sahiplenen ilk g�zellik krali�esi oldu. ge�ti�imiz sal� g�n� instagram hesab�ndan sevgilisi s�z yazar� vanesa klein ile �ekilmi� bir foto�raf�n� yay�nlayan ve alt�na 'romeo ve juliette' yazan g�zel manken, bir�ok tebrik mesaj� ald� ve yakla��k 8000 ..
Rakip tak�mlarda oynayan basketbolcu lezbiyen �ift ni�anland�

amerikan kad�nlar basketbol ligi wnba'de rakip tak�mlarda oynayan lezbiyen �ift brittney griner ve glory johnson evlenme karar� ald�. phoenix mercury tak�m� oyuncusu griner, sevgilisi johnson�a evlilik teklifi yaparken �ekilen bir kareyi instagram hesab�ndan payla�t�. 23 ya��ndaki griner iki a..
99 ya��ndaki kad�n e�cinsel oyunlar�nda rekor k�rd�

abd�nin ohio eyaletinde d�zenlenen cleveland gay games 2014�te 99 ya��nda bir kad�n rekor k�rd�. cinsel y�nelimine ve spor becerisine bak�lmaks�z�n herkese a��k olan spor turnuvas�nda ida keeling, 95-99 ya� kategorisinde 100 metre ko�an ilk ki�i oldu. k�z�n�n deste�iyle turnuvada yer alan keeling..
E�cinsel imam lezbiyen �ifti evlendirdi!

cezayir as�ll� e�cinsel imam muhammed zahed, fransa�n�n ba�kenti paris�te e�cinsel dostu cami a�arak dikkatleri �st�ne �ekti. zahed, k�sa bir s�re �nce de �sve�li lezbiyen bir �ifti evlendirdi. alman dergisi spiegel�in haberine g�re zahed dergiye ilkokuldayken babas�n�n kendisine �a�layan k���k..
Hi� tan�mad���n biriyle �p��me projesi T�rkiye�de!

birbirlerini tan�mayan insanlar�n �p��t��� �first kiss� projesi t�rkiye�ye s��rad�. bu projede yer almak isteyenler acele etsinler. son ba�vuru tarihi 16 a�ustos 2014. y�netmen ve senarist tatia pilieva�n�n baharda t�m d�nyada ses getiren a�a��da izleyebilece�iniz �first kiss� projesi/k�sa filmi ..
Diger haberler:
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

 Toplam Haber :1232