Onur Haftas� Program� A��kland�: Sen Yoksan �ok Eksi�iz!
lgbt� onur haftas� program� a��kland�. paneller, s�yle�iler, piknik, hormonlu domates ve muhte�em final: 29 haziran lgbt� onur y�r�y���! bu y�l �temas� ba�l��� alt�nda d�zenlenen 22. lgbt� �stanbul onur haftas�, 23 haziran pazartesi g�n� ba�l�yor. 10 y�ld�r homofobik ve transfobiklerin korkulu r�ya..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Lezbiyen vekile Viyana Onur Y�r�y����nde sald�r�!

avusturya�n�n ilk a��k e�cinsel politikac�s� ulrike lunacek, cuma g�n� yap�lan viyana onur y�r�y����nde sald�r�ya u�rad�. ye�iller vekili lunacek, y�r�y��te verdi�i bir r�portaj s�ras�nda kimli�i belirlenemeyen bir ki�i taraf�ndan b�tirik asit spreyli sald�r�ya u�rad�. vekil sald�r� sonucunda fizik..
Bo�azi�i K�pr�s��ne G�kku�a�� Bayra�� As�ld�

bo�azi�i k�pr�s��ne 22 haziran trans onur y�r�y����ne �a�r� ama�l� g�kku�a�� bayra�� ve pankart as�ld�. 16 haziran'da ba�layacak ve 22 haziran�da trans onur y�r�y��� ile sonlanacak; trans onur haftas� �ncesi bo�azi�i k�pr�s��ne g�kku�a�� bayra�� as�ld�. �stanbul lgbt� derne�i�nin d�zenledi�i �..
ANTALYA PEMBE CARETTA LGBTQ ANTALYA 2014 ONUR HAFTASI ETK�NL�KLER�

can candan�n y�netti�i ben�m �ocu�um; t�rkiyeli bir grup anne-baban�n hikayesini beyazperdeye ta��yan uzun metrajl� belgesel, muhafazakar, homofobik, transfobik bir toplumda bir yandan aile, bir yandan da aktivist olman�n ne anlama geldi�ini yeniden tan�mlayan yedi ebeveynin deneyimleri aktar�y..
LGBT� Onur Haftas�: Haydi �Temas� Etmeye!

lgbt� onur haftas� 23 haziran�da ba�l�yor. �slam ve lgbt panelinden, hormonlu domates�e; �temas forumu�ndan partilere haydi lgbtݒler temas etmeye! bol �temasl�� hafta 29 haziran�da onur y�r�y��� ile sonlanacak. havalar aksini iddia etse de haziran geldi. lgbtݒleri bir tela� ald� ki sormay�n. ha..
Senin Hormonlu Domates Aday�n Kim?

homofobik ve transfobiklere verilen hormonlu domates �d�lleri bu y�l 10. kez sahiplerini bulacak. lgbtݒlere (lezbiyen, gey, biseks�el, transseks�el,interseks) y�nelik kamusal alanda ve medyada ayr�mc� a��klamalar yapan ki�i ve kurumlar belirlenip 9 y�ld�r hormonlu domates �d�lleri�ne aday g�steril..
9. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�n�n Sonu�lar� A��kland�!

�bir m�cadeledir a�k� temas�yla 9. kez d�zenlenen kad�n kad�na �yk� yar��mas��n�n kazananlar� belli oldu �bir kad�n�n bir ba�ka kad�n� sevmesi kendili�inden m�cadelecidir� d���ncesiyle yola ��kan yar��man�n sonu�lar� ��yle: 1. motorcu / belma f�rat (�alig�l�e sevgiler j�ri �zel �d�l�� ile ..
9. Homofobi Kar��t� Bulu�ma ba�lad�

kaos gl�nin d�zenledi�i 9. uluslararas� homofobi kar��t� bulu�ma�n�n program� a��kland�. program kapsam�nda tiyatro ve film g�sterimlerinden �niversite derslerine, parti ve dans at�lyesinden homofobi ve transfobi kar��t� y�r�y��e kadar pek �ok farkl� etkinlik ankara�da ger�ekle�ecek. bulu�man�..
Nintendo'dan e�cinsel oyun karakterine ret

japon elektronik �irketi nintendo, "tomodachi life" adl� oyunda kullan�c�lar�n e�cinsel karakterler kullanmas�na izin vermiyor. japonya'da ra�bet g�ren ve �n�m�zdeki ay abd ile avrupa'da oyun merakl�lar�na sunulmas� beklenen oyunda 'gey karakterlere' izin verilmesi i�in bir kampanya ba�lat�lm��t�..
Diger haberler:
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

 Toplam Haber :1232