Nil Erko�lar , Onur R�zgar Erko�lar Ad�yla Art�k Mavi C�zdan Sahibi
o art�k r�zgar erko�lar de�il. art�l n�fusta onur r�zgar erko�lar oldu!mahkemeye ba�vuran oyuncu nil erko�lar, 2 ay �nce de isim de�i�ikli�i i�in dava a�m��t� ve mahkeme onur r�zgar erko�lar olarak de�i�mesine karar verdi ge�en nisan ay�nda yeni g�r�nt�s� ve verdi�i kararla herkesi�a��rtan nil erk..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Amanda Seyfried lezbiyen sahnesi i�in g�n say�yormu�

amanda seyfried, �ekti�i seks sahneleriyle ilgili cesur a��klamalarda bulundu. son olarak 1970'lerdeki bir porno y�ld�z�n� canland�ran seyfried, daha �nce de bir�ok striptiz ve seks sahnesinde rol alm��t�. bu konuyla ilgili kendisine y�neltilen sorulara " seks sahneleri harika! partnerlerim he..
Lezbiyen �p�c���

�p��meli kutlama sonras�nda haber kanallar�na bilgi veren rus atletizm tak�m�n�n yetkilileri olay�n �abart�lmamas�� gerekti�ini s�yleseler de �e�itli e�cinsellik siteleri iki atletin, �lkede halen y�r�rl�kte olan e�cinsellik propandas� yasas�n� ihlal edip etmedi�ini soruyor. s�r�kla atlama �ampiyo..
Yolanthe: Lezbiyen ili�kim oldu

galatasaray'�n hollandal� y�ld�z� wesley sneijder'�n e�i yolanthe cabau-sneijder, �zel hayat�na dair cesur a��klamalarda bulundu. "grazia beach special" dergisine konu�an yolanthe cabau-sneijder, hollandal� futbolcuyla evlenmeden �nce lezbiyen ili�ki ya�ad���n� s�yledi. dergiye bikinili pozlar..
E�cinsel haklar�nda uzla�ma

tbmm anayasa uzla�ma komisyonu, iktidar partisini itiraz etti�i �anayasada e�cinsellere g�vence� maddesinde ara form�lle anla�t�. e�cinsellere �ayr�mc�l�k yap�lamayaca��� e�itlik maddesinin gerek�esinde yer alacak. bu d�zenleme s�ras�nda ak partili ve chp�li �yeler aras�nda tart��ma ��kt�. ak partil..
Oscar lezbiyen oyuncuya emanet

86'�nc� akademi �d�lleri'ni komedyen ve sunucu ellen degeneres'�n sunaca�� a��kland�. 86'�nc� oscar �d�lleri'nin sunucusu belli oldu. e2 ekranlar�ndan tan�d���m�z ellen degeneres, ikinci kez oscar'� sunacak. degeneres, 2007'de 79'uncu oscar �d�l t�renindeki performans�yla b�y�k be�eni toplam��..
E�cinsellere �sapk�n� demek su�!

savc�l�k karar�na a��r ceza mahkemesi kar�� ��kt� e�cinsellere �sapk�n� denilmesini d���nce �zg�rl��� sayan savc�l�k karar�na a��r ceza mahkemesi kar�� ��k�p, su� sayd� bak�rk�y cumhuriyet ba�savc�l����n�n, e�cinsellere y�nelik ayr�mc�l��� �nlemek i�in okullarda bro��r da��t�lmas�n� �sapk�nlar..
Taksim'deki Onur Y�r�y���'ne BBC yorumu: "Bug�ne kadar..."

t�rkiye, gezi park� g�sterilerinin ard�ndan lgbt y�r�y��� ile yurt d���nda haber oldu. bbc, taksim�de d�zenlenen lgbt onur y�r�y����n�n t�rkiye�de bug�ne kadar d�zenlenen en kalabal�k onur y�r�y��� olarak nitelendi�ini belirterek y�r�y��e b�y�k kat�l�m�n gezi park� eylemleri ile ilgili oldu�u d���n..
Y�l�n homofobik, transfobik ve isyanfobikleri belli oldu

her y�l homofobi ve transfobiye dikkat �ekmek i�in verilen hormonlu domates �d�lleri d�n ak�am garaj�stanbul'da d�zenlenen t�renle sahiplerine verildi. akp milletvekili t�rkan da�o�lu 'ya�am boyu hormonlu domates' �d�l�n� al�rken, recep tayyip erdo�an 'allaha havale ediyorum', necati �a�maz 'diren t..
Diger haberler:
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

 Toplam Haber :1232