Haber | Kocasnn kadn olduunu anlaynca..

Kocas�n�n kad�n oldu�unu anlay�nca..


7 ayl�k kocas�n�n bir kad�n oldu�unu, ����� yak�nca anlad�

Kanada'da 7 ayl�k kocas�n�n bir kad�n oldu�unu; ����� yak�nca anlayan kad�n, bo�az�n� keserek e�ini �ld�rd�.


The Daily Mail sitesinde yer alan habere g�re; inan�lmaz olay Kanada�da ya�and�. 7 ayl�k kocas�n�n bir kad�n oldu�unu, ����� yak�nca anlad�.

27 ya��ndaki Elizabeth Rudavsky 30 ya��ndaki Angelo Heddington ile bir i� g�r��mesinde tan��t�. Asl�nda bir kad�n olan Angelo Heddington, 13 ya��ndan bu yana erkek gibi davran�yordu. G���slerini k���ltmek i�in hormon ila�lar� alan Angelo Heddington, kendine protez penis takt�rd�. Bu ger�ekleri gen� kad�ndan saklayan Angelo Heddington, Elizabeth Rudavsky ile evlendi.

7 ay boyunca yolunda giden ili�ki kad�n�n ����� yakmas�yla faciayla sonu�land�.

Evlendikleri g�nden bu yana karanl�kta birlikte olan �ift, o gece birbirine girdi. Eski sevgilisinin cinsel organ�na asit att���n� bu y�zden g�stermek istemedi�ini s�yleyerek durumu idare eden Angelo Heddington, kar�s�n�n ����� yakmas�yla yalan� ortaya ��kt�. Kocas�n�n yapay penisini g�ren Elizabeth Rudavsky, e�iyle birbirine girdi.

G�z� moraran Elizabeth Rudavsky, mutfaktan ald��� b��akla Angelo Heddington�un bo�az�n� kesti.

Hastaneye kald�r�lan adam yolda hayat�n� kaybetti.

Kaynak: ankarahaber.com (Haber bilgisi i�in ALTI2 nickli arkada��m�za tesekkur ederiz)


Haber Tarihi : 07.12.2012
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 123565 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

ben��ylebiryorum yapcamtrans zorluk vard�r bende zorluk lar ya��yorum a��kcas� k�z erkek bilip ilgileniyor a��k oluyork�z oldu�umu ��renince �ok oluyor amabi k�z beni erkek bilip sevmi�se ben ona ger�e�i analt�r�p rezil olaca��m� bilsemde bunu yapar�m belki trans olabilirik ama bize kalbini kapt�rana bu derecede b�y�k bi yalan� s�ylemek b�yle bi yalan iyi de�il ama ba��ndan her�eyi s�ylersek �okdan sonra kabul edebilir seven katlan�r ama ac� �eksekde do�ruyu demeliyiz :)
Yazan: Lezce �yesi

srt�k her�ey i�in �ok ge� �ookkk :(
Yazan: Lezce �yesi

sevmi�sen erkek olmu� kad�n olmu� ne? bi oturup konu�salard� iyiydi.
Yazan: Lezce �yesi

ooha... ne psikopatm�� kad�n, soyad�ndan da anla��ld��� �zere, rusluk var ablada ondan �ok k�zm�� uuuw :))) evet yalana ne gerek varm�� tabiki, ama malesef e�cinsellerin b�y�k �o�unlu�unun psikolojisi bozuk oldu�u i�in, b�le bi yalanla 7 ay ge�irebilmi�. b�le bi yalana ihtiya� duymu�.yaz�k.. bi dahaki sefere erkek olarak gelir umar�m.
Yazan: Lezce �yesi

Hastaneye kald�r�lan adam yolda hayat�n� kaybetti. :))))
Yazan: Lezce �yesi

yazik bu kadar basitmi ya
Yazan: Lezce �yesi

Biri hapiste biri topragin altinda.yalana ne gerek vardi ki?
Yazan: Lezce �yesi

a�k ucuz de�il... yalanlar�n aldat�lman�n bedeli a��r...
Yazan: Lezce �yesi

bunu yapan kaf�n�n ke�ke 300gr akl� olsayd�
Yazan: Lezce �yesi

Yuh ya !!!!!
Yazan: Lezce �yesi

A�k ne kadar ucuz... 300 gr et yoksa yok...
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
E�cinseller i�in cami!
SINGLE PARTY VOL 7 (Yaln�zlar Partisi 2)
E�cinsel penguenler baba oldu
E�cinsellik ilkokul m�fredat�nda
�nl� mizah �d�l� Ellen DeGeneres'e gitti...
K�zla erkek evlendi!
'E�cinsel' tart��mas�
�in�de Lezbiyen �ift D���n Yapt�
Amerikan��n �lk "A��k" Lezbiyen Senat�r�
Sezen Aksu�dan Mektup Var!