Haber | ECNSEL LK YAAMASI SEBEBYLE NE SON

E�C�NSEL �L��K� YA�AMASI SEBEB�YLE ���NE SON


Ayd�n��n Nazilli il�esinde bir yurtta �al��an S.C., �e�cinsel ili�kiye girdi�i� gerek�esiyle i�ten at�ld�. S.C.�nin birlikte oldu�u H.G. isimli ki�inin evli oldu�u kad�n N.G.; e�i ve S.C. aras�ndaki yaz��malar� S.C.�nin �al��t��� kamu kurumuna iletti. S.C.'nin Nazilli'de yurttaki i�ine son verildi.

S.C.�nin i�ine son verildi�ini belirten kurum yetkilileri, "Kurum d���nda ya�anan, onaylamad���m�z bir durum s�z konusu" diyerek ayr�mc�l��� savundu.

�te yandan N.G., kocas� H.G. ile S.C.'nin birbirleriyle bir g�n �nce yapt��� g�r��me ve yaz��malar�n kay�tlar�yla bo�anma davas� da a�t�.

Kaynak:http://www.turuncutime.com/gerekce-escinsel-iliski-kamu-kurumu-calisanini-isten-cikardi/2291/


Haber Tarihi : 08.01.2017 01:00:00
Haber Edit�r� : tugce00
  �� GERi
Bu haber 129395 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Zorla evlenmi� olabilir. Burda da zorla evlendirilmi� yada sonra sonra kendini fark etmi� insanlar ��kabiliyor. Ke�ke han�m�na durumu anlatsayd� ama i�te hayat yani hak vermiyorum fakat su�layam�yorum da yaz�k ya kad�nada amaaaannn
Yazan: Lezce �yesi

Haber eksik yaz�lm�� say�n edit�r taraf�ndan. Yurtta �al��an e�cinsel sah��n yurttaki erkek ��rencileri tehdit ve para kar��l���nda e��insel ili�kiye zorlad��� haberlerde belirtiliyordu. Google it, please. :)
Yazan: Lezce �yesi

Kimse kusura bakmas�n ama anlad���m kadar�yla ikisi de erkek... hadi kad�nlar aile bask�s�ndan kurtulmak i�in evleniyor da erkekler? Evlilik kutsal bir kurum; bir insana �l�mde kal�mda hastal�kta sa�l�kta onu sevme s�z� veriyorsunuz. E�cinsel ili�ki ya�ay�nca aldatm�� say�lm�yor musunuz?
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
TEKNOLOJ� DEV� IBM DEN TATLI JEST
R�ZGAR ERKO�LAR EVLEN�YOR!
GER�DE BIRAKTI�IMIZ 2016 DA LGBT DEN OLDU�UNU A�IKLAYAN �NL� �S�MLER
IVANKA TRUMP'A 'SEN�N BABAN �LKEY� MAHVED�YOR'
OVERWATCH'A;YER VERD��� LGBT KARAKTER� SEBEB�YLE RUSYADA ER���M YASA�I
12. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas�: �O Halde A�k: Tan�maz S�n�rlar��
UZAYA LGBT BAYRAGI G�NDER�LD�
Cinsel tercihi yuzunden saldiriya ugradi
Ilginc olaylari kadinlar da yapar......
FIFA 17�nin E�cinsel Propagandalar� Ruslar� �ileden ��kart�yor