Haber | ODT'ller, gay ve lezbiyenler iin eylemde

ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde


ODT�'l�ler, cinsel tercihleri a��s�ndan "lezbiyen, gay, biseks�el ve transgender"i ifade eden LGBT y�r�y���ne izin ��kmay�nca dersleri boykot karar� alan ��rencilere baz� hocalar da destek verdi.

Orta Do�u Teknik �niversitesi (ODT�) her y�l May�s ay�nda ayn� provokatif eylemlere imza at�yor.

LGBT bireyler i�in y�r�y�� yap�lmas�na Ankara Valili�i taraf�ndan izin verilmedi. Buna ra�men y�r�y�� ger�ekle�tirilince polis olaya m�dahale etti.

BOYKOT KARARINA DESTEK

2 g�nd�r y�r�y�� yap�lamamas�na tepki g�steren ODT�'l�ler dersleri boykot etme karar� ald�. Kamp�ste b�t�n g�n eylem yapan ��rencilere baz� akademisyenler destek verdi.ODT�'l� akademisyenler g�revlerini yerine getirmek yerine dersleri iptal ederek eyleme kat�ld�.

Yap�lan eylemler �n�m�zdeki g�nlerde de s�rebilir.


Haber Tarihi : 24.05.2019
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 117440 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Daha ilk c�mlede cinsel tercih yazm��lar!
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi
EKREM �MAMO�LU�NA �STANBUL�UN LGBT�+ DOSTU KENT OLMASI ���N �A�RI
SARAYBOSNA �LK LGBT�+ ONUR Y�R�Y��ܒNE HAZIRLANIYOR
GOOGLE HOMOFOB�K UYGULAMAYI KALDIRDI
��TE CHICAGO�NUN �LK S�YAH� VE E�C�NSEL KADIN BELED�YE BA�KANI
Hamile baba Wyley Simpson do�um yapt�!
��te Benim Stilim Yar��mac�s� Neslihan Do�rus�z Cinsiyet De�i�im S�reci Ba�latt�, Sosyal Medya Kar��t�