Haber | The L Word: Generation Q 2. sezon geliyor

�The L Word: Generation Q� 2. sezon geliyor


Shane sa��n� unutanlara m�jde: �The L Word: Generation Q� 2. sezon pr�miyer tarihi belli oldu

2004 � 2009 y�llar�nda t�m d�nyay� �lezbiyen drama� ile kas�p kavuran �The L Word�, �Shane sa���, �e�cinsel brownie� gibi kavramlar� hayat�m�za katm��; Planet�in m�davimleri izleyenleri LGBT�+ karakter �e�itli�i a��s�ndan geni� bir yelpazeyle kar��lam��t�. Dizinin �The L Word: Generation Q� ad�yla geri d�n���, 2017�de duyurulmu� 2019 sonunda ise ilk sezonu ekranlara gelmi�ti.

The L Word: Generation Q�nun ikinci sezon pr�miyer tarihi ge�ti�imiz g�nlerde belli oldu. 6 A�ustos Cuma g�n� pr�miyer yapacak olan dizi, izleyenlerin talepleri �zerine hafta hafta yay�nlanacak; 11 Ekim Pazartesi tarihinde ger�ekle�ecek sezon finaline kadar ilk be� b�l�m pazar geceleri son be� b�l�m ise pazartesi geceleri izleyenle bulu�acak.
Yeni sezonda bizi neler bekliyor?

Dizinin eski versiyonundan tan�d���m�z ve yeni versiyonun ilk sezonunda Shane�e (Katherine Moennig) att��� do�um g�n� mesaj�yla kendini hat�rlatan Helena (Rachel Shelley), ikinci sezonda en az bir b�l�mde ekranlara gelecek. Rosie O'Donnell, Tina�n�n ni�anl�s� Carrie karakterinde kar��m�za ��kacak. Dizinin ikinci sezonunda ayr�ca Carolina Gutierrez�i Marrisa, Donald Faison�u Tom karakterlerinde izleyece�iz.

Kaynak: https://kaosgl.org/haber/the-l-word-generation-q-2-sezon-geliyor


Haber Tarihi : 04.06.2021
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 58518 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Google�dan Onur Ay�
Almanya'n�n bir k�y�ndeki lezbiyen papaz �ift
ABD�nin yeni ba�kan� Joe Biden kamu kurumlar�nda cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i temelli ayr�mc�l��a kar�� kararname yay�nlad�.

Ellen Page trans oldu�unu a��klad�
Sonu Mutlu Biten 15 Muhte�em Lezbiyen Filmi
Pride Bayra��n� Kald�rmas� �stenen ��retmenin Okul Y�netimine Cevab� Viral Oldu!
Yeni LGBT�+ Kapsay�c� ve Cinsiyetsiz Emojiler Yak�nda Telefonunuzda Olacak
�nan�lmaz olay: Hamile kalamayan kad�n doktorda erkek ��kt�!
16. Hormonlu Domates LGBT�+fobi �d�lleri i�in oylama ba�lad�