Haber | Cara ilk kez rengini belli etti

Cara ilk kez rengini belli etti


D�nyaca �nl� model Cara Delevingne, cinsel kimli�ini hi�bir zaman gizlemedi. Ama if�a da etmedi. Ta ki bug�ne dek�

Michelle Rodriguez, Jake Bugg ve Harry Styles gibi isimlerle ad� an�lan Delevingne bug�ne kadar sorulan sorular� �gencim ve e�leniyorum� diye ge�i�tirmi�ti. �nl� model d�n ak�am Instagram hesab�na yeni y�kledi�i foto�raflarla ilk kez cinsel kimli�ini a��k etti. Alt�na da �u notu d��t�: 'Ge� kald�m. Ama ge� olsun g�� olmas�n� Kim oldu�unuzdan korkmay�n!�

Cara Delevingne, foto�raf sanat��s� Tillett Wright'la birlikte poz verdi.

'BA�ZI GER�EKLER' �OK G�ZEL

�The Self Evident Truths� (Kendili�inden Bariz Ger�ekler) ad� verilen bir projeye destek veren Delevingne �kim oldu�un ve neye inand���n sorun de�il, biz biriz!� mesaj� verdi ve �biz seniz� yazan bir ti��rt giydi. Delevingne ayn� zamanda 10 bin e�cinsel insan� foto�raflayan projenin mimar� Tillett Wright ile de birlikte poz verdi.

Delevingne Instagram hesab�na Jack Nicholson'�n 'ben benim, onay�n�z gerekmez' yazan bir foto�raf�n� da payla�t�.

'Y�ZDE 1 DE GAY OLAB�L�RS�N...'

Proje, cinsel y�nelimini if�a etmekten �ekinmeyen ki�ilerin portrelerinden olu�uyor. Wright, projeyi �kendini y�zde y�z heteroseks�el hissetmiyorum diyen herkes kat�labilir� diyerek a��kl�yor.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/27389392.asp


Haber Tarihi : 19.10.2014
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 121088 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Katolik Kilisesi 'e�cinsel a��l�m�nda' uzla�amad�
Lezbiyen �iftin �p�c��� marketi kar��t�rd�
�srail'de E�cinsel Y�r�y���.
Okulda transseks�el arkada�a etekli destek
Lezbiyen a�k� i�in kocas�ndan bo�and�
Kaos GL m�cadeleyi kutlamaya �a��r�yor!
Fransa'da Mahkeme, 9 Femen �yesinin Beraatine Karar Verdi.
Neil Patrick Harris ve David Burtka evlendi
Navratilova�dan Amerika A��k�ta evlenme teklifi
�spanya g�zeli e�cinselli�ini payla�t�