Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlendiklerini duyurdu
miss arjantin ve miss porto riko g�zellik yar��malar�nda birinci gelerek krali�e tac�n� takmalar�n�n ard�ndan �lkelerini uluslararas� yar��malarda temsil eden mariana varela ve fabiola valent�n evlendiklerini duyurdu. mariana, instagram'dan yapt��� a��klamada, "�li�kimizi, uzun bir s�re gizli tut..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlendiklerini duyurdu

miss arjantin ve miss porto riko g�zellik yar��malar�nda birinci gelerek krali�e tac�n� takmalar�n�n ard�ndan �lkelerini uluslararas� yar��malarda temsil eden mariana varela ve fabiola valent�n evlendiklerini duyurdu. mariana, instagram'dan yapt��� a��klamada, "�li�kimizi, uzun bir s�re gizli tut..
LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medyada g�ndem oldu! Bakanl�ktan a��klama geldi

nuray g�ler ve yeliz g�nay isimli lgbt �iftin sosyal medya �zerinden yapt�klar� payla��mlar g�ndem oldu. lgbt �ift, "bebe�imiz oldu, art�k aileyiz" ifadeleriyle, k���k bir erkek bebekleri oldu�unu duyurdu. �iftin bir y�ld�r yanlar�nda olan bebekle yapt�klar� payla��mlar sosyal medyada b�y�k tepki �e..
Ebrar Karakurt, oyuncu sevgilisi �rem'le dudak duda�a g�r�nt�lendi

milli voleybolcu ebrar karakurt, �zel hayat�yla g�ndemden d��m�yor. ge�ti�imiz aylarda sevgilisinden ayr�lan karakurt, oyuncu �rem tuncer ile yeni bir a�ka yelken a�t�. �lkili, �nceki ak�am kuru�e�me'de bir mekanda sarma� dola� g�r�nt�lendi. ebrar karakurt, may�s 2021'de �talya kad�nlar voleybol ..
�mkans�z san�yordu! Hamile kalan adam �oke eden gebelik s�recini sosyal medyadan payla�t�

24 ya��ndaki ryan sanderson, hamile oldu�unu ��rendi�inde cinsiyet de�i�tirme s�recinin dokuzuncu haftas�ndayd�. testi pozitif ��kan gen� adam �a�k�na d�nd�. bug�n iki ya��na gelen o�lu hendrick'i do�urmak i�in hormon tedavilerini hemen durdurma karar� ald�. sanderson'un �a��rtan gebeli�ine dair anl..
�mkans�z san�yordu! Hamile kalan adam �oke eden gebelik s�recini sosyal medyadan payla�t�

24 ya��ndaki ryan sanderson, hamile oldu�unu ��rendi�inde cinsiyet de�i�tirme s�recinin dokuzuncu haftas�ndayd�. testi pozitif ��kan gen� adam �a�k�na d�nd�. bug�n iki ya��na gelen o�lu hendrick'i do�urmak i�in hormon tedavilerini hemen durdurma karar� ald�. sanderson'un �a��rtan gebeli�ine dair anl..
Bomba iddia! "Senem Kuyucuo�lu erkek olmak i�in ameliyat olmay� bekleyen..."

senem kuyucuo�lu �u s�ralar yeniden an�l�yor. h�lya av�ar'�n sevgilisinin eski sevgilisi oldu�u iddias�yla g�ndeme gelen �nl� model hakk�nda seren serengil "se�mi� oldu�u cinsel tercihi belli" dedi. seren serengil �nl� modelin erkek olmay� arzulad���n� da s�yledi. 2009 k�inat g�zellik yar��mas�'n..
Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�ndan �nl� bir kad�nla a�k ya�ad�m"

sosyal medya �nl�s� bahar candan, yorumcusu oldu�u programda pe� pe�e itiraflarda bulundu. canl� yay�nda "olgun bir sevgilin oldu mu? sorusuna candan, "evet bir d�nem �ok �nl� bir sevgilim oldu benden ya��a b�y�k. bana a��kt� o. bu arada bu ili�kimi bir erkekle ya�ad�m demedim. bir cinsiyet belirtme..
LGBT�+ voleybolcuya homofobik sald�r�

t�rkiye a milli voleybol tak�m�n�n voleybolcusu ebrar karakurt, sosyal medya hesab�ndan sevgilisi ile payla��m yapmas� ard�ndan baz� hesaplar ve haber siteleri taraf�ndan homofobik bir dille hedef g�sterildi. karakurt'un payla��m�n� hedef g�steren haberler ard�ndan sosyal medyada #ebrarkarakurt e..
Diger haberler:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 Toplam Haber :1232