Almanya�da Lezbiyenlere �zel Mezarl�k
berlin�in merkezindeki tarih� luteryen georgen parochial mezarl���nda 400 metrekarelik bir alan lezbiyenlere ayr�ld�. almanya�da ya�l� lezbiyenler i�in kurulmu� safia derne�i, mezarl���n bak�m� kar��l���nda alan�n 30 y�ll�k kullanma hakk�n� elde etti. dernek s�zc�s� usah zachau, mezarl���n �lezb..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Miranda'dan ilgin� itiraf

"biseks�el fantezileri ya�amak istiyorum" victoria secret'�n eski meleklerinden miranda kerr, ilgin� bir itirafta bulundu. gq dergine r�portaj veren 30 ya��ndaki model, "b�t�n biseks�el fantezileri ya�amak istiyorum" dedi. ge�ti�imiz aylarda �ocu�unun babas� orlando bloom'la yollar�n� ay�ran k..
�ngiltere�de E�cinsel �iftler Evlenme Haklar�n� Kullanmaya Ba�lad�

�ngiltere ve galler�de e�cinsel evliliklerin yasalla�mas�n�n ard�ndan pek �ok e�cinsel �ift cuma gecesi d�nya evine girmeye ba�lad�. siyaset�iler yasa de�i�ikli�ini olumlu kar��larken �ngiltere ba�bakan� david cameron da de�i�iklikle insanlara �e�cinsel ya da heteroseks�el� herkesin e�it oldu�u mes..
Miley Cyrus Kad�n Hayran� �le �p��t�

ge�ti�imiz g�nlerde verdi�i konserinde pop �ark�c�s� katy perry ile �p��en miley cyrus bu kez de kad�n hayran�n� �pt�. ayk�r� tav�rlar� ile g�ndemden d��meyen �ark�c� miley cyrus, bangerz turnesi kapsam�nda las vegas'ta konser verdi. cyrus konserde izleyiciler aras�ndaki bir kad�n hayran�na yakla�t..
E�cinsel olmak nerelerde yasak?

milyonlarca insan e�cinsel ili�kiyi yasad��� sayan ve e�cinsel olduklar� i�in insanlar� yarg�layan yerlerde ya�amaya devam ediyor. be� �lkede ve iki �lkenin de baz� b�lgelerinde e�cinselli�e hala idam cezas� veriliyor. kimilerinde de cinsel tercihi nedeniyle insanlar hapis ve benzeri cezalara �arpt�..
En pop�ler lezbiyen �ift �imdi de Tayland�da

�nl� �ngiliz model cara delavigne yo�un ge�en londra moda haftas��n�n ard�ndan kendisinden 14 ya� b�y�k, oyuncu k�z arkada�� michelle rodrigez ile birlikte tayland�a tatile gitti. oscar partilerine kat�lmak yerine sakin bir tatil yapmay� tercih eden �ift, tayland�da iki arkada�lar� ile birlikte..
'Cinsiyet de�i�imi' ameliyat�n� SGK kar��layacak

e�itim ve ara�t�rma hastanelerine 3 ay �nce yollanan yaz�yla cinsiyet de�i�ikli�i ameliyatlar�n�n masraflar�n�n sgk g�vencesinde oldu�unu belirtildi! trans bir bireyin trakya �niversitesi�ne 13 eyl�l 2013 tarihinde yapt��� cinsiyet ge�i� ameliyat� ba�vurusu �st�ne sgk ba�kanl����n�n �stanbul sosy..
Ellen Page Lezbiyen Oldu�unu A��klad�

hollywood oyuncusu ellen page, sevgililer g�n��nde e�cinsel oldu�unu a��klad�. �juno� filmindeki rol�yle tan�nan page, human rights campaign�in lgbt� (lezbiyen, gey, biseks�el, trans, interseks) gen�ler �zerine d�zenledi�i konferansta a��ld�. �bug�n buraday�m ��nk� e�cinselim. ve belki bir fark yar..
Baki Ko�ar Haftas� �Kontrol� Temas�yla Ba�l�yor!

bu y�l 17-23 �ubat tarihleri aras�nda 6.s� ger�ekle�tirilecek olan baki ko�ar nefret su�lar�yla m�cadele haftas�, kontrol ve disiplin mekanizmalar�n� �kontrol� ba�l���yla ele alacak. siyah pembe ��gen �zmir taraf�ndan kuruldu�u 2009 y�l�ndan bu yana her y�l �ubat ay�nda d�zenlenen hafta, ad�n� v..
Diger haberler:
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

 Toplam Haber :1232