Melanie ve Vanessa Iris Roy'un pozlar� olay oldu
melanie ve vanessa iris roy her ikisi de anne olmak isteyen lezbiyen bir �ift. birer y�l arayla hamile kalan �ift instagrama koyduklar� foto�raf�n ard�ndan fenomen oldu. foto�raf�, �kad�n v�cudu inan�lmaz. ��inde ba�ka bir insan�n b�y�yor olmas� muhte�em bir duygu. umar�m bu resimler ba�ka kad�nl..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
23. �stanbul LGBT� Onur Haftas� i�in destek �a�r�s�

her y�l binlerce ki�iyi �stiklal caddesi'nde bulu�turan �stanbul lgbt� onur haftas�, bu y�l da bir dayan��ma fonu ilan ederek, etkinlik i�in destek �a�r�s� yapt�. �stanbul lgbt� (lezbiyen, gey, biseks�el, trans, �nterseks) taraf�ndan her y�l ger�ekle�tirilen onur haftas� etkinlikleri, bu y�l 22- ..
Hal� Saha Ma� Etkinli�i Tarihi Belli Oldu

merhaba arkada�lar hem tan��ma anlam�nda hemde e�lenme amac� ile ma� d�zenlemesi yapmak istedik. tarihimizde belli oldu. oyuncu olarak ve �zleyici olarak kat�labilirsiniz. hepimiz orada tan��aca��z. gelmek i�in �ekinmeyin l�tfen. bu �ekilde insanlarla tan��abilirsiniz. ekstra oyuncu al�m� k..
Amber Rose: Kad�nlardan ho�lan�yorum...

model amber rose, hemcinslerinden ho�land���n� a��klad�. mtv film �d�lleri'nde amy schumer ile �p��en amber rose, o an� resmi instagram sayfas�ndan payla�t� ve "amy schumer ile �p��t�kten sonra kesinlikle yar� lezbiyenim" yazd�. kaynak: ohaber.com 14.04.2015..
Obama'dan 'E�cinsel Terapisi' Yasa��na Destek

abd ba�kan� obama, e�cinselleri 'iyile�tirip' heteroseks�el yapmay� hedefleyen tart��mal� 'd�n��t�rme terapisi'nin yasaklanmas�na ye�il ���k yakt�. abd ba�kan� obama, e�cinselleri 'iyile�tirip' heteroseks�el yapmay� hedefleyen tart��mal� 'd�n��t�rme terapisi'nin yasaklanmas�na ye�il ���k yakt�. a..
En homofobik Recep �vedik

t�rkiye sinemas�ndaki cinsiyet�ili�e tepki olarak j�ri oylamas�yla verilen geleneksel alt�n bamya �d�llerinde recep �vedik karakteri 100 y�l�n bamyas� �d�l�ne de�er g�r�ld�. erkek oyuncu dal�nda recep �vedik karakteri 100 y�l�n bamyas� erkek karakter �d�l�'ne de�er g�r�ld�. sinemam�zdaki 'kezban' ..
�ar�ambaPembeGiyiyoruz

�renklerin cinsiyeti yoktur� demek i�in yar�n pembe g�n��nde siz de pembe giysilerinizle �ekti�iniz foto�raflar� #�ar�ambapembegiyiyoruz hashtag�iyle sosyal medyada payla��n. her y�l nisan ay�n�n 2. �ar�ambas� �erkeklere mavi, k�zlara pembe� bask�s�na kar�� uluslararas� pembe g�n� olarak kut..
Angel'in itiraf�!

k�z arkada�� brande elise ni�anland��� haberini daha �nce yalanlayan fenerbah�e'nin eski basketbolcusu angel mccoughtry, sosyal medya �zerinden ilgin� bir a��klama yapt�. fenerbah�e'nin eski basketbolcusu angel mccoughtry, 26 kas�m 2014'te k�z arkada�� brande elise ile ni�anlanm��, ancak olay med..
Harry Potter yazar�ndan e�cinsel tweet�ine yan�t

harry potter serisinin yazar� j.k. rowling, karakterlerinden birinin e�cinsel oldu�una inanamayan okuruna twitter�dan yan�t verdi. j.k. rowling, d�nyaca �nl� harry potter serisindeki hogwarts cad�l�k ve b�y�c�l�k okulu�nun m�d�r� albus dumbledore�un e�cinsel oldu�unu 8 y�l �nce duyurmu�tu. yine..
Diger haberler:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

 Toplam Haber :1232