�nl� Y�ld�z�n Babas� �nce Kad�n, Sonra Lezbiyen Olacak!
cinsiyet de�i�tirme ameliyat�ndan sonra ad�n�n "belinda" olaca��n� s�yleyen kim kardashian'�n babas� bruce jenner, lezbiyen olmak istedi�ini de belirtti. kardashian'lar �zel hayatlar�ndaki sanasayonlar�yla d�nya g�ndeminden d��m�yor. kim'in babas� bruce jenner k�sa s�re �nce cinsiyet de�i�tirere..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Facebook Cinsiyet Se�iminde S�n�rs�z �zg�rl�k

facebook profil ekran�nda cinsiyet se�imine getirdi�i s�n�rlamay� kald�rarak, �yelerine cinsiyet se�iminde s�n�rs�z �zg�rl�k getirdi. dileyen, istedi�i cinsiyet se�imini yazabilecek. facebook �yeleri 2014 y�l�ndan beri profillerindeki cinsiyet hanesini 58 farkl� cinsiyet se�ene�inden biri ile dol..
iPhone�lara Farkl� Irklar ve Gay Emojiler Ekleniyor

emojiler, hayat�m�za �nemli �l��de giri� yapmaya devam ediyor. bazen internet �zerinden ya da sms yoluyla yaz��t���m�z ki�ilere, bir c�mlenin yerini alabilecek emojiler g�nderdi�imiz zamanlar oluyor. apple, emoji kavram�n� daha da geni�letmek amac�yla os x 10.10.3 ve ios 8.3 beta 2 s�r�m�nde yeni em..
Galatasaray transferine lezbiyen a�k engeli

galatasaray'�n transfer teklifinde bulundu�u avustralyal� kad�n basketbolcu erin phillips, birlikte ya�ad��� k�z arkada��n�n hamile olmas� nedeniyle �neriyi geri �evirdi. �lk 5 ma�ta s�f�r �ekti�i kad�nlar avrupa ligi'nde �eyrek finale kalarak b�y�k s�rpriz yapan galatasaray odeabank kad�n basketb..
Lezbiyen cinayete m�ebbet hapis

esenyurt'ta lezbiyen ili�ki ya�ad��� seher demir'i (21) k�skan�l�k nedeniyle b��aklayarak �ld�ren h�lya ceylan (26)m�ebbet hapis cezas�na �arpt�r�ld�. esenyurt'ta 29 nisan 2014 g�n� h�lya ceylan, k�z arkada�� seher demir'i b��aklayarak �ld�rd�. ailesi taraf�ndan polise teslim edilen gen� k�z, �ld�r..
K�r lezbiyen opera sanat��s�n�n ilham veren hik�yesi

do�u�tan k�r mezzo-soprano laurie rubin, ilham verici �yk�s�n�, �do you dream in color? insights from a girl without sight� (siz r�yalar�n�z� renkli mi g�r�yorsunuz? g�remeyen bir k�z�n ��g�r�leri) isimli biyografisinde anlat�yor. herkesin takdirini toplayan mezzo soprano opera sanat��s� laurine ..
CHP'li Tanal'dan LGBT� Haklar� ��in 22 Maddelik Yasa Teklifi

chp �stanbul milletvekili mahmut tanal, lezbiyen, gey, biseks�el, trans ve interseks (lgbt�) yurtta�lar�n insan haklar� kapsam�nda haklar�n�n korunmas� ve herhangi bir ayr�mc�l��a maruz kalmalar�n�n �n�ne ge�ilmesi i�in 22 maddelik bir kanun teklifi haz�rlad�. zete'den h�lya karaba�l�'n�n haberin..
'Homofobik ve Transfobik Kitaplar Raflardan Kald�r�ls�n'

toplumsal dayan��ma ��in psikologlar derne�i taraf�ndan yap�lan a��klamada, "lgbt� bireylere y�nelik �nyarg� ve ayr�mc�l�k i�eren kitaplar�n sat��� ve bas�m� durdurulmal�, bu t�r kitaplar raflardan indirilmelidir" denildi. toplumsal dayan��ma ��in psikologlar derne�i, lgbt� bireyleri y�nelik ayr�..
S�rp manast�r�nda lezbiyen skandal�

s�rbistan�da bulunan st. elijah manast�r��ndaki 72 ya��naki ba� rahibe, 36 ya��ndaki rahibe milanka konatar�a tacizde bulundu. skandal rahibe konatar g�nah ��kar�rken ortaya ��kt�. s�rbistan, bir manast�rda ya�and��� iddia edilen seks skandal�yla sars�ld�. bir manast�r�n ba� rahibesi cinsel taciz..
Diger haberler:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

 Toplam Haber :1232